Sự kiện quốc tế

Dỡ rào cản, phát triển kinh doanh nhượng quyền tại Đông Nam Á

Dỡ rào cản, phát triển kinh doanh nhượng quyền tại Đông Nam Á

Trường ĐH Sydney đã đưa ra một dự án quan trọng vào đầu tháng 2/2013 và sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm, nhằm xác định các yếu tố tiềm năng, những rào cản văn hóa và pháp lý về nhượng quyền thương mại, đồng thời hoạch ... […]