Thông tin liên hệ

THỜI ĐẠI SỐ - " THỜI ĐẠI SỐ RỘNG MỞ"
Email: MEDIA@thoidaiso.net 
Điện thoại hành chính: 0387696666-0386319999
Địa chỉ: ROOM 701, A6C, Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội. 
Link FANPAGE : TẠI ĐÂY 
Thiết kế nhận diện : TẠI ĐÂY 
Website: www.ThoiDaiSo.net - Slogan: " THỜI ĐẠI SỐ RỘNG MỞ"

Gửi liên hệ