Dịch vụ tư vấn quản trị thương hiệu của TDS Media

Xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu hiệu quả mang lại vô cùng nhiều giá trị cho doanh nghiệp và cá nhận trong quá trình xây dựng thương hiệu. Nó giúp quản trị lại toàn bộ quy trình cần có từ A-Z cho một thương hiệu. Từ ý tưởng thiết kế thương hiệu - nhận diện thương hiệu - quảng cáo thương hiệu- định vị thương hiệu - quản trị thương hiệu - định giá thương hiệu- nhượng quyền thương hiệu - và lặp lại vòng lặp này trong suốt quá trình thực hiện chiến lược quản trị một thương hiệu tầm cá nhân, doanh nghiệp hay tầm quốc gia.

 

Trong Marketing, quản trị thương hiệu là phân tích và lên kế hoạch để thương hiệu được nhận diện trên thị trường. Sự phát triển mối quan hệ tốt với thị trường mục tiêu là điều cần thiết cho quản trị thương hiệu. Các yếu tố hữu hình của quản trị thương hiệu bao gồm sản phẩm, bề ngoài, giá cả, đóng gói...Các yếu tố vô hình được thể hiện qua việc hiểu biết về thương hiệu của khách hàng cũng như mối quan hệ giữa họ và thương hiệu đó. Một người quản trị thương hiệu sẽ phải nhìn bao quát được tất cả mọi thứ.

Quản trị thương hiệu là một trong quá trình xây dựng thương hiệu, tạo độ tin cậy cho khách hàng. Quản trị thương hiệu cũng có thể hiểu là sự duy trì vị thế của thương hiệu trong thị trường. Một thương hiệu có thể nổi tiếng trong thời gian này nhưng cũng có thể không còn được tin tưởng trong những thời gian sau. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần duy trì, bảo dưỡng thương hiệu của mình để không làm mất đi niềm tin từ phía khách hàng. Quản trị thương hiệu chính là như vậy. Quá trình quản trị thương hiệu diễn ra liên tục bởi ngày nay, xã hội ngày một phát triển, các sản phẩm ngày càng đa dạng, thị trường tăng cao độ cạnh tranh. Quản trị thương hiệu sẽ giúp thương hiệu trở nên ổn định, không làm mất đi giá trị của chúng dù phải thay đổi môi trường kinh doanh.

Các mô hình cơ bản trong việc quản trị thương hiệu

Mô hình Kéo và Đẩy

Mô hình Chiến lược P3 & P4

Mô hình N.I.P

Mô hình Chiến lược 7P

Mô hình Định vị Đa Sản Phẩm

Mô hình Phẫu Hình ảnh Thương hiệu

Mô hình Brand Audit – Đánh giá Thương hiệu

Mô hình Tư duy Marketing

Mô hình Song hành Innovation

Mô hình Thương hiệu Chuỗi Sản phẩm

Xây dựng một thương hiệu đòi hỏi quá trình đầu tư công sức, và thời gian rất lớn từ doanh nghiệp. Nhưng không dừng lại ở việc xây dựng, một thương hiệu chiếm được cảm tình của khách hàng còn ở việc quản trị thương hiệu khi đã có thương hiệu. Công việc này cũng đòi hỏi rất nhiều công sức và tài lực.Có thể quá trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp có thể gặp may mắn, tuy nhiên trong quá trình bảo vệ thương hiệu lại thiếu tài lực hoặc bị xem nhẹ cũng rất dễ dẫn đến thất bại.

Quản trị thương hiệu là một chức năng của marketing mà sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để tăng giá trị nhận diện thương hiệu của sản phẩm (đọc Tài sản thương hiệu). Dựa trên các mục tiêu của chiến dịch marketing được tạo ra, quản trị thương hiệu giúp cho giá của sản phẩm tăng lên và xây dựng khách hàng trung thành thông qua các hiệp hội và hình ảnh tính cực hoặc một nhận diện thương hiệu mạnh.

Quản trị thương hiệu tốt khiến tăng tài sản thương hiệu: "Tài sản thương hiệu" là cụm từ được sử dụng trong ngành tiếp thị mô tả giá trị của việc có một thương hiệu nổi tiếng, dựa trên ý tưởng rằng chủ sở hữu của một thương hiệu nổi tiếng có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn đơn giản từ việc nhận diện thương hiệu; đó là từ các sản phẩm có thương hiệu hơn là từ các sản phẩm có tên ít được biết đến, vì người tiêu dùng tin rằng một sản phẩm có tên nổi tiếng sẽ tốt hơn các sản phẩm có tên ít nổi tiếng hơn.

Tài sản thương hiệu đề cập đến giá trị của một thương hiệu. Trong các tài liệu nghiên cứu, tài sản thương hiệu đã được nghiên cứu từ hai quan điểm khác nhau: tâm lý học nhận thức và kinh tế học thông tin. Theo tâm lý học nhận thức, tài sản thương hiệu nằm trong nhận thức của người tiêu dùng về các tính năng và liên kết thương hiệu, điều này thúc đẩy nhận thức thuộc tính. Theo kinh tế học thông tin, một thương hiệu mạnh hoạt động như một tín hiệu đáng tin cậy về chất lượng sản phẩm cho người mua không hoàn hảo và tạo ra phí bảo hiểm như một hình thức quay trở lại đầu tư thương hiệu. Nó đã được chứng minh bằng thực nghiệm rằng tài sản thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc giá và đặc biệt, các công ty có thể tính phí bảo hiểm giá xuất phát từ tài sản thương hiệu sau khi kiểm soát sự khác biệt sản phẩm quan sát được

Một số nhà nghiên cứu tiếp thị đã kết luận rằng thương hiệu là một trong những tài sản quý giá nhất mà công ty có,[2] vì tài sản thương hiệu là một trong những yếu tố có thể làm tăng giá trị tài chính của thương hiệu cho chủ sở hữu thương hiệu, mặc dù không phải là duy nhất. Các yếu tố có thể được đưa vào định giá tài sản thương hiệu bao gồm (nhưng không giới hạn): thay đổi thị phần, tỷ suất lợi nhuận, nhận biết của người tiêu dùng về logo và các yếu tố hình ảnh khác, hiệp hội ngôn ngữ thương hiệu được tạo bởi người tiêu dùng, nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và các yếu tố khác giá trị thương hiệu.

Kiến thức của người tiêu dùng về một thương hiệu cũng chi phối cách các nhà sản xuất và nhà quảng cáo tiếp thị thương hiệu đó.Tài sản thương hiệu được tạo ra thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào các kênh truyền thông và giáo dục thị trường và đánh giá cao thông qua tăng trưởng kinh tế về tỷ suất lợi nhuận, thị phần, giá trị uy tín và các hiệp hội quan trọng. Nói chung, các khoản đầu tư chiến lược này đánh giá cao theo thời gian để mang lại lợi tức đầu tư. Điều này liên quan trực tiếp đến ROI tiếp thị. Tài sản thương hiệu cũng có thể đánh giá cao mà không có định hướng chiến lược. Một nghiên cứu của Đại học Stockholm năm 2011 ghi lại trường hợp thương hiệu thành phố Jerusalem. Thành phố đã phát triển một cách hữu cơ một thương hiệu, trải qua sự đánh giá cao về tài sản thương hiệu trong suốt nhiều thế kỷ qua các hoạt động phi chiến lược. Một ngành công nghiệp du lịch đang bùng nổ ở Jerusalem là chỉ số rõ ràng nhất về ROI mạnh.

Trong khi hầu hết các nghiên cứu về tài sản thương hiệu đã diễn ra trong thị trường tiêu dùng, khái niệm về tài sản thương hiệu cũng rất quan trọng để hiểu được động lực cạnh tranh và cấu trúc giá của thị trường giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trong thị trường công nghiệp cạnh tranh thường dựa trên sự khác biệt trong hiệu suất sản phẩm. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các công ty có thể thu phí bảo hiểm mà không thể giải thích duy nhất về ưu thế công nghệ và lợi thế liên quan đến hiệu suất. Phí bảo hiểm như vậy phản ánh tài sản thương hiệu của các nhà sản xuất có uy tín.

Tài sản thương hiệu là chiến lược quan trọng, nhưng nổi tiếng là khó định lượng. Nhiều chuyên gia đã phát triển các công cụ để phân tích tài sản này, nhưng không có cách nào để thống nhất để đo lường nó. Là một trong những thách thức nối tiếp mà các chuyên gia tiếp thị và các học giả tìm thấy với khái niệm tài sản thương hiệu, sự mất kết nối giữa các giá trị công bằng định lượng và định tính rất khó để điều hòa. Tài sản thương hiệu định lượng bao gồm các giá trị bằng số như tỷ suất lợi nhuận và thị phần, nhưng không nắm bắt được các yếu tố định tính như uy tín và các hiệp hội quan tâm. Nhìn chung, hầu hết các học viên tiếp thị thực hiện một cách tiếp cận chất lượng hơn đối với tài sản thương hiệu vì thách thức này. Trong một cuộc khảo sát với gần 200 nhà quản lý tiếp thị cao cấp, chỉ có 26% trả lời rằng họ thấy số liệu "tài sản thương hiệu" rất hữu ích

Mục đích của số liệu tài sản thương hiệu là để đo lường giá trị của một thương hiệu. Một thương hiệu bao gồm tên, logo, hình ảnh và nhận thức xác định sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp trong tâm trí khách hàng. Nó hình thành trong quảng cáo, bao bì và các thông tin tiếp thị khác, và trở thành một trọng tâm của mối quan hệ với người tiêu dùng. Theo thời gian, một thương hiệu thể hiện lời hứa về hàng hóa mà họ xác định là một lời hứa về chất lượng, hiệu suất hoặc các khía cạnh khác của giá trị, có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người tiêu dùng trong các sản phẩm cạnh tranh. Khi người tiêu dùng tin tưởng một thương hiệu và thấy nó có liên quan, họ có thể chọn các dịch vụ liên quan đến thương hiệu đó so với các đối thủ cạnh tranh, thậm chí với giá cao. Khi lời hứa của một thương hiệu vượt ra ngoài một sản phẩm cụ thể, chủ sở hữu của nó có thể tận dụng nó để thâm nhập thị trường mới. Vì tất cả những lý do này, một thương hiệu có thể giữ giá trị to lớn, được gọi là tài sản thương hiệu.

Phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi giao tiếp truyền thống giữa các thương hiệu và người tiêu dùng và cho phép người tiêu dùng tạo ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến tài sản thương hiệu.

Brand Equity được quản lý tốt nhất với sự phát triển của Mục tiêu Brand Equity, sau đó được sử dụng để theo dõi tiến độ và hiệu suất.

Thời Đại Số cung cấp dịch vụ xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu cho quý vị!Liên hệ với chúng tôi!