Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương hiệu của TDS Media

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương hiệu của TDS Media.

Nhượng quyền thương hiệu việc cho phép một tổ chức hoặc cá nhân được kinh doanh hang hoá hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh bao gồm thương hiệu, công nghệ, cách thức quản lý của bên nhượng quyền tại một điểm, khu vực trong một khoảng thời hạn nhất định với một khoản chi phí hay phần trăm doanh thu.

Nhượng quyền thương hiệu đã được chứng minh  một trong những mô hình kinh doanh thành công nhất trong vòng 100 năm qua, 

Nhượng quyền thương hiệu là việc cho phép một tổ chức hoặc cá nhân được kinh doanh hang hoá hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh bao gồm thương hiệu, công nghệ, cách thức quản lý của bên nhượng quyền tại một điểm, khu vực trong một khoảng thời hạn nhất định với một khoản chi phí hay phần trăm doanh thu, lợi nhuận.
Bên nhượng quyền phải đảm bảo cung cấp đúng, đủ và phải hỗ trợ bên nhận nhượng quyền, còn bên nhận nhượng quyền phải đảm bảo thực hiện đúng khuôn mẫu, cách thức kinh doanh, quy trình kinh doanh của bên nhượng quyền
Hợp đồng nhượng quyền thương mại:
Tại Việt Nam hiện nay thì hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
-       Nội dung của quyền thương mại.
-       Quyền, nghĩa vụ của bên nhượng quyền.
-       Quyền, nghĩa vụ của bên nhận quyền.
-       Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ, phương thức thanh toán.
-        Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
-        Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Ba lý do chính khiến thị trường nhượng quyền cấp 2 chưa phát triển gồm: (1) hiểu biết đúng của nhà đầu tư về trách nhiệm của đối tác nhận quyền, (2) nguồn hỗ trợ tài chính khi mua nhượng quyền, (3) sự hạn chế các mô hình nhượng quyền hiện đang triển khai nhượng quyền thứ cấp.

Ba bước cơ bản nhất doanh nghiệp Việt cần làm ngay lúc này là xác định tính khả thi của mô hình nhượng quyền đối với ngành nghề mình đang kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp hay tập trung củng cố và phát triển nội lực doanh nghiệp trước khi chuyển sang áp dụng mô hình nhượng quyền, và cuối cùng là xây dựng nền tảng hỗ trợ thiết yếu trong nhượng quyền bao gồm nền tảng thương hiệu và tiếp thị, nền tảng vận hành và cung ứng, nền tảng nhân lực và đào tạo, cuối cùng là nền tảng phát triển hệ thống nhượng quyền.

Nhượng quyền là một mô hình giao thông hai chiều về mọi ý nghĩa. Ở góc độ thị trường, nhượng quyền cần có chiều vào của các thương hiệu quốc tế và chiều ra của các thương hiệu Việt.

Ở góc độ kinh doanh, doanh nghiệp nhượng quyền và đối tác nhận quyền cần hiểu rõ và đi đúng làn đường của mình nếu muốn cho hệ thống nhượng quyền hoạt động. Khi một bên lấn sân hay đi không đúng làn đường quy định, tai nạn xảy ra là tất yếu. Rủi ro trở thành rủi ro chung cho cả đôi bên.

Chúng tôi là đơn vị Luật và tư vấn nhượng quyền thương hiệu chuyên nghiệp cho quý vị. Liên hệ với Luật sư để được tư vấn tốt nhất cả về nội dung pháp lý và hình thức mô hình kinh doanh.

( THỜI ĐẠI SỐ TỔNG HỢP)