Thiết kế logo cho doanh nghiệp

Logo là gì? Giá trị ra sao đối với một chủ thể kinh doanh?

Logo - Biểu tượng, hay logo, hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng  (từ tiếng Anh, vắn tắt từ logotype) là một yếu tố đồ họa mà ở đó ký hiệu, chữ biểu thị, biểu tượng, hình tượng...kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: một nhãn hiệu hay thương hiệu ( bao gồm tất cả những gì thuộc về một chủ thể kinh doanh) , hình ảnh đại diện cho một công ty hay các tổ chức thương mại, hình ảnh một sự kiện, cuộc thi, một phong trào hay một cá nhân, một cơ sở kinh doanh nào đó.

Logo được bảo hộ dưới góc độ nhãn hiệu hàng hóabản quyền tác giả ( tác phẩm mỹ thuật ứng dụng).. để áp dụng vào kinh doanh và được pháp luật bảo hộ quyền độc quyền thương mại, khía cạnh kinh tế khi bạn là người đăng ký trước logo và không trùng logo, không gây nhầm lẫn về dấu hiệu phân biệt.. kết quả là văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ.

Trong hoạt động quảng bá, biểu trưng không phải là thương hiệu, tuy nhiên nó là ấn tượng bên ngoài để dễ nhận ra thương hiệu. Về cơ bản có thể hiểu nôm na là: khi nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ và phát triển trong một thời gian dài, có uy tín, đến độ có thể trở thành một thương hiệu độc lập. 

Ví dụ như: OMO bột giặt khi đầu chỉ là nhãn hiệu hàng hóa, nhưng khi phát triển mạnh mẽ, có tính độc lập cao về pháp lý và pháp nhân thì OMO đã trở thành một thương hiệu. Vậy sự khác nhau giữa nhãn hiệu và thương hiệu là gì?

Giai đoạn 1 - Thiết kế: 

TDS MEDIA thiết kế 03 mẫu LOGO đen trắng (hoặc màu), khách hàng lựa chọn 1 mẫu. Trường hợp khách hàng không chọn được mẫu nào trong lần thiết kế lần đầu tiên, TDS MEDIA sẽ thực hiện điều chỉnh thiết kế lần lại lần 2, số lượng là 3 mẫu logo.    
Mẫu thiết kế sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên). 

Giai đoạn 2 - Phối màu:  
TDS MEDIA điều chỉnh mẫu được chọn theo ý của khách hàng và thực hiện phối 03 mẫu màu, căn cứ theo mẫu trắng đen mà khách hàng đã chọn.

Giai đoạn 3 - Kết thúc:

 Sau khi có kết quả chọn màu, 
TDS MEDIA bàn giao cho khách hàng một bộ hồ sơ gồm:
+ 01 bản logo in màu vi tính trong khổ A4, logo thu nhỏ và mã số màu Pantone.
+ Một bản in đen trắng đặt trên lưới caro để nói rõ tỉ lệ quy cách.
+ Một bản thuyết minh ý nghĩa của LOGO.
+ Lưu mẫu logo vào đĩa CD đuôi JPG, CorelDRAW hoặc Adobe Iilustrator.

HÃY tạo sự khác biệt và hãy luôn khởi nghiệp CHUYÊN NGHIỆP từ đầu. Giá trị thương hiệu của các công ty sau một thời gian hoạt động có thương hiệu sẽ gia tăng giá trị lớn và bền vững. Khởi nghiệp thì quyền sở hữu công nghiệp ( sở hữu trí tuệ) sẽ luôn là tài sản vô hình mà các công ty nước ngoài, quỹ đầu tư, nhà đầu tư quan tâm nhất tới bạn. 

Hãy Liên hệ với THỜI ĐẠI SỐ MEDIA  để có một khởi đầu thăng hoa và chuyên nghiệp. Đep từ cái nhìn đầu tiên