Thiết kế Logo, nhận diện thương hiệu

Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

Nhận diện thương hiệu:Thiết kế logo, bộ nhận diện cho doanh nghiệp - gói 1  Gói 15.000.000 VNĐ […]

Bảng mầu thiết kế logo cho khách chon

Bảng mầu thiết kế logo cho khách chon

Dưới đây là bảng mã mầu tham khảo dành cho các bạn thiết kế, hoặc Bảng mầu thiết kế logo này cho khách chọn màu. […]

Thiết kế logo cho doanh nghiệp

Thiết kế logo cho doanh nghiệp

Logo - Biểu tượng, hay logo, hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (từ tiếng Anh, vắn tắt từ logotype) là một yếu tố đồ họa mà ở đó ký hiệu, chữ biểu thị, biểu tượng, hình tượng...kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: ... […]

Dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và logo

Dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và logo

Nhận dạng thương hiệu là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nó phải được xây dựng trên cơ sở các thuộc ... […]

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu và sản phẩm

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu và sản phẩm

Hệ thống nhận diện thương hiệu và nhận diện sản phẩm là cần thiết, nó giúp chúng ta có thể khiến khách hàng ghi nhớ nhanh hơn và tạo ra độ chuyên nghiệp trong một thương hiệu hay sản phẩm, dịch vụ […]

THỜI ĐẠI SỐ Media  - Thiết kế in ấn Catalogue

THỜI ĐẠI SỐ Media - Thiết kế in ấn Catalogue

Thiết kế in ấn CatalogueLà doanh nghiệp bạn luôn cố gắng ở mức cao nhất để đưa sản phẩm, dịch vụ của mình đến được với khách hàng. Catalog là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề đó. Catalogue giúp bạn cung cấp những thông tin về ... […]