đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền ngay và bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền ngay và bảng giá tên miền

Nhằm hỗ trợ các bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu kiến thức về web và những bạn có nhu cầu làm website cá nhân  với mức chi phí thấp hãy tới với chúng tôi […]

Tên miền là gì? Các loại tên miền là thương hiệu của doanh nghiệp

Tên miền là gì? Các loại tên miền là thương hiệu của doanh nghiệp

Tên miền chính là tên của 1 cá nhân hay của 1 tổ chức nào đó trên Internet, là cái để mọi người phân biệt doanh nghiệp của Bạn với các doanh nghiệp khác, là cái bạn bắt buộc phải nghĩ đến nếu bạn muốn doanh nghiệp của bạn ... […]

Chu kỳ sống của tên miền

Chu kỳ sống của tên miền

Bất kỳ tên miền nào cũng trải qua một chu kỳ sống gồm 4 giai đoạn: a. Tên miền chưa đăng ký (available) Tại thời điểm này, tên miền chưa thuộc quyền sở hữu của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cả. Bất kỳ ... […]

Tên miền là gì

Tên miền là gì

Tên miền chính là tên của 1 cá nhân hay của 1 tổ chức nào đó trên Internet, là cái để mọi người phân biệt doanh nghiệp của Bạn với các doanh nghiệp khác, là cái bạn bắt buộc phải nghĩ đến nếu bạn muốn doanh ... […]