Chúng tôi chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu. Công ty chúng tôi  được công nhận là cơ sở đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu.

của Vụ Quản lý Đấu thầu (Nay là Cục Quản lý Đấu thầu) Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Với mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu và các quy định có lien quan, đông thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu MDTI - DAVILAW trong thời gian qua đã liên tục tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên là các cán bộ làm công tác đấu thầu trong các đơn vị trên phạm vi cả nướcQua đó MDTI - DAVILAW đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu có uy tín, đã được nhiều cơ quan đơn vị lựa chọn làm đối tác thương xuyên và tin cậy. Với hệ thống chuyên gia được đào tạo bài bản kết hợp với kinh nghiệp thực tiễn đông thời đã và đang công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đấu thầu chúng tôi luôn là địa chỉ tin cậy đề cơ quan đơn vị lựa chọn.

 

             Một số chương trình đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu mà chúng tôi  thường tổ cơ bản và chuyên sâu: