• Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Bảo vệ thương hiệu
  • Thiết kế website
  • Thiết kế banner công ty luật
  • Thương hiệu và sự khác biệt

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

Thời Đại Số hội tủ đủ những tinh hoa của sáng tạo, vừa có kiến thức thương hiệu, Luật pháp, thị trường, tạo lập hệ thống, xây dựng chuỗi, xây dựng mô hình cho thương hiệu và từ giai đoạn ý tưởng thiết kế, tới thiết kế thương hiệu, định vị thương hiệu, quảng bá thương hiệu, quản trị thương hiệu, định giá thương hiệu và nhượng quyền thương hiệu.  Những tệp khách hàng trong suốt 10 năm qua của Thời Đại Số luôn khẳng định được vị trí về một thương hiệu uy tín khi có sự đồng hành tư vấn và dịch vụ thiết kế, truyền thông, xây dựng chuỗi của Thời Đại Số.
Làm thương hiệu là phải SÁNG TẠO và HIỆU QUẢ THỰC DỤNG, dễ nhớ, có khả năng bảo hộ độc quyền và khả năng phát triển Quốc tế. Trân trọng được phục vụ quý khách hàng.
TDS MEDIA

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ TDS