Tư vấn và phân tích công cụ truyền thông là: truyền hình cho quảng cáo

1.     Kênh truyền hình nào được lựa chọn;

2.     Giờ nào trên kênh truyền hình đó được lựa chọn;

3.     Thông điệp cần truyên tải;

4.     Đối tượng theo dõi kênh;

5.     Mong muốn khi sử dụng kênh;

6.     Cái gì quan trọng nhất khi quảng cáo truyền hình?

7.     Cách làm cho thông tin được Ghi + Nhớ;

8.     Kênh và giờ có hiệu quả thế nào khi truyền tải thông tin?

9.     Kênh và địa bàn có ảnh hưởng ra sao khi ta Pr sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu?

10.  Nên truyền tải TVC sản phẩm hay TVC thương hiệu ở từng kênh? Tại sao?

11.  Công cụ Truyền hình sẽ mang lại giá trị gì trong quá trình truyền tải;

12.  Đặc tính riêng hiếm có mà chỉ truyền hình mang lại là gì?

13.  Các thông điệp mà ta nên dùng khi làm quảng cáo truyền hình;

14.  Khi xây dựng TVC để quảng cáo truyền hình sẽ như thế nào?

15.  Quy trình xây dựng TVC đòi hỏi nhà sản xuất cần có cho doanh nghiệp;

16.  Những giá trị của hậu kỳ khi làm TVC quảng cáo tại nước ngoài?

17.  Đối với một doanh nghiệp mới thì cần quảng cáo gì? Doanh nghiệp đã lâu đời ra sao?

18.  Cách đánh giá hiệu quả sau mỗi lần quảng cáo?

19.  Nên thay đổi kế hoạch quảng cáo khi nào?

20.  Chiến lược cho từng thời kỳ về tài chính?

21.  Phân bổ tài chính ra sao khi làm quảng cáo truyền hình?

22.  Tiết kiệm thì làm sao hiệu quả cao trong quảng cáo truyền hình?

23.  Kế hoạch đạt được? Kỳ vọng và làm sao ra quyết định cho đúng khi lựa chọn kênh quảng cáo truyền hình (booking TV)

23.  Kế hoạch đạt được? Kỳ vọng và làm sao ra quyết định cho đúng khi lựa chọn kênh quảng cáo truyền hình (booking TV)

Liên hệ dịch vụ với chúng tôi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - 0168.769.6666 (Mr Dũng - CEO TDS Media) 

(Toàn bộ nội dung trên được trích từ nghiên cứu của Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - MBA of Griggs Vũ Ngọc Dũng - áp dụng hiệu quả khi quảng cáo truyền hình)

 

 

Dự án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên hệ Thành long:

TDS Media
“Thời Đại Số Rộng mở
( MỘT THƯƠNG HIỆU CỦA THÀNH LONG C&A )

Công ty  Mỹ Thuật & Thiết kế Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Thời Đại Số Rộng Mở”

Thương hiệu - Nhận diện- Chiến lược - Sự kiện - Thiết kế mỹ thuật - thiết kế logo

Người tiếp nhận thông tin yêu cầu: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

Tư vấn Chiến lược .Thương hiệu. Truyền thông.Thiết kế Website