Định giá thương hiệu


Dịch vụ của Thời Đại Số (Công ty thành viên của Luật Bắc Việt) trong lĩnh vực định giá thương hiệu  

Tư vấn xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá;
Tư vấn xác định giá trị thương hiệu trong hoạt động chia tách doanh nghiệp;
Tư vấn xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu;
Tư vấn xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;
Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;
Hỗ trợ xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán;
Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu;
Tư vấn khách hàng tham gia các giải thưởng thương hiệu.
(Tư vấn chiến lược - Thời Đại Số) 
 

Dự án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên hệ Thành long:

TDS Media
“Thời Đại Số Rộng mở
( MỘT THƯƠNG HIỆU CỦA THÀNH LONG C&A )

Công ty  Mỹ Thuật & Thiết kế Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Thời Đại Số Rộng Mở”

Thương hiệu - Nhận diện- Chiến lược - Sự kiện - Thiết kế mỹ thuật - thiết kế logo

Người tiếp nhận thông tin yêu cầu: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

Tư vấn Chiến lược .Thương hiệu. Truyền thông.Thiết kế Website